Суббота, 4 июля 2020 г.
политика и финансы в новом окне Полная
версия
Запись блога

09/26/2009

В КАТАЛОГ - ранее не учтенные - 16 (межбиблиотечный абонемент)  1. Jerzy W?gierski "Lw?w pod okupacj? sowieck? 1939-1941" Warszawa. Editions Spotkania. 1991
  2. Krystyna Kersten "Polacy ?ydzi Komunism. Anatomia p??prawd 1939-1968" Warszawa. Kwartalnik Polityczny "Krytyka". 1992
  3. Marian Zg?rniak "Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna w latach 1938-1939" Krak?w. Ksi?garnia akademicka. 1993
  4. Zbigniew B?a?y?ski "M?wi J?zef ?wiat?o. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955. Wydanie IV (z erratami i uzupe?nieniem)" Londyn. Polska Fundacja Kulturalna. 1985
  5. Andrzej Paczkowski "P?? wieku dziej?w Polski 1939-1989" Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PAN. 1996
  6. Karol Gr?nberg, Jerzy Serczyk "Czwarty rozbi?r Polski. Z dziej?w stosunk?w radziecko-niemieckich w okresie mi?dzywojennym" Warszawa. Instytut Wydawniczy Zwi?zk?w Zawodowych. 1990
  7. Jerzy Krasuski "Europa Zachodnia po II wojnie ?wiatowej. Dzeje politiczne" Pozna?. Wydawnictwo Pozna?skie. 1990

Комментарии

Имя пользователя

Введите текст комментария

Введите символы с картинки