Суббота, 4 июля 2020 г.
политика и финансы в новом окне Полная
версия
Запись блога

09/30/2009

Teraz kilka s??w o tym, co tajne, a co jawne. Oczywi?cie m?wi?c o dokumentach niejawnych, nie mia?em na my?li Strategii Bezpiecze?stwa Narodowego. My?l?, ?e mog? powiedzie?, bo to jest chyba informacja jawna, ?e od czasu wydarze? w Gruzji radykalnie zmieni?y si? priorytety. Do lata br. priorytetem by?y misje, teraz jest nim obrona w?asnego terytorium, a misje zesz?y na plan dalszy. Po wspomnianej zmianie priorytet?w Sztab Generalny WP opracowuje r??ne warianty zagro?e?. Nie s? to rzeczy jawne, bo jest w?r?d nich m.in. wariat zak?adaj?cy rozwini?cie konfliktu lokalnego w du?e zagro?enie dla bezpiecze?stwa naszego kraju. Dlatego wola?bym o tym nie m?wi?.

Marek Sarjusz-Wolski, Redaktor Naczelny tygodnika „Polska Zbrojna”,
reprezentuj?cy Ministra Obrony Narodowej

http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/494/1521/Czy_Polska_potrzebuje_wojska.html
http://www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=1413

Комментарии

Имя пользователя

Введите текст комментария

Введите символы с картинки